Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.prf.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Kontakt

Adresa:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 060
fax: 585 634 002
e-mail: dekanat.prf@upol.cz
(sekretariát děkana)

Kontaktní osoba pro obsah webových stránek fakulty:
Jitka Mayerová
tel.: 585 634 149 
e-mail: jitka.mayerova@upol.cz

Informace k webovým stránkám UP

Stránka aktualizována: 17. 10. 2013, Daniel Agnew