Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Společenská zodpovědnost

Veřejná sbírka na podporu hendikepovaných studentů PřF

Přírodovědecká fakulta vyhlásila v prosinci 2008 veřejnou sbírku na pomoc svým hendikepovaným studentům s cílem podpořit jejich plnohodnotné stadium. Sbírku svými finančními přísvěvky podpořili nejen zaměstnanci a studenti Univerity Palackého, ale i soukromé instituce. Z výtěžku sbírky, který prozatím činil více než 90 tis. Kč, byly zakoupeny speciální pomůcky pro handikepované studenty PřF UP. Děkujeme všem, kteří pomohou hendikepovaným u nás studovat.

Zobrazit větší fotografii

Pomoc opuštěným a hendikepovaným dětem

Přírodovědecká fakluta pořádala vánoční sbírku s cílem pomoci ohroženým dětem z Klokánku v Dlouhé Loučce a v Olomouci.  Výsledkem byla velká sbírka hraček, knížek, oblečení, botiček, dětských plen, cukrovinek a dětské výživy. Velký dík patří nejen všem dárcům, ale i organizátorce těchto sbírek, paní Ireně Vaculové, zaměstnankyni Katedry botaniky PřF UP.

Vpravo fotografie z vánoční velké sbírky pro Klokánek.

Daruj krev s PřF

Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Českým červeným křížem pořádá dvakrát do roka akci pod názvem „Týden odběrů s PřF“. Okruh dobrovolných dárců z řad studentů, zaměstnanců i absolventů PřF se rok od roku rozšiřuje. PřF UP a Transfúzní stanice ve Fakultní nemocnici v Olomouci děkují všem dárcům za přispění na dobrou věc.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 09. 2014, Jitka Mayerová