Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Vzdělávání

Jazykové kurzy

Na PřF UP se jedná o nabídku kurzů angličtiny, zaměřených na rozvoj jazykových dovedností v obecné či akademické oblasti, a kurz češtiny pro cizince. Výuku organizuje a zajišťuje Kabinet cizích jazyků. Všechny kurzy začínají v prvním týdnu výuky v zimním semestru a končí v posledním týdnu výuky v letním semestru. Výuka obvykle probíhá devadesát minut jedenkrát týdně. Aktuální nabídka kurzů angličtiny je k nahlédnutí na stránkách KCJ.

Doktorandi PřF mají rovněž možnost zúčastnit se týdenního intenzivního kurzu angličtiny, který je koncipován jako metodicko-jazyková příprava na povinnou zkoušku PGSAJ.

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 02. 2016, Jitka Mayerová