Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Sociální fond

Pravidla pro tvorbu a užití sociální fondu jsou stanovena směrnicí rektora UP.
Zaměstnanci podle stanovených podmínek mohou čerpat příspěvky na penzijní připojištění, soukromé a životní pojištění, kulturu a sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování, příspěvek na stravování. Ze sociálního fondu jsou hrazeny dary k životním i pracovním jubileím, dále jsou z tohoto fondu poskytovány bezúročné půjčky k překlenutí tíživých finančních situací.

Podmínky pro poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu UP na Přírodovědecké fakultně UP upravuje rozhodnutí děkana PřF UP.

Směrnice rektora ke stažení   + Dodatek č. 1 

Rozhodnutí děkana ke stažení  + Dodatek č. 1 

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 02. 2016, Jitka Mayerová