Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Péče o zaměstnance

Zvýhodněné ubytování

Zaměstnance, který se rozhodne přestěhovat do našeho regionu, podpoříme při hledání ubytování. Dočasné možnosti nabízí univerzitní koleje. Bližší informace naleznete na www.skm.upol.cz .
Nabídku zvýhodněného ubytování pro studenty a zaměstnance nabízí realitní kancelář DACHI, se kterou uzavřela PřF Rámcovou dohodu o spolupráci v oblasti realitních a zprostředkovatelských služeb.
Více informací

Vzdělávání

Fakulta podporuje vzdělávání zaměstnanců fakulty v oblasti odborné v rámci svých specializací. Další vzdělávání probíhá v oblasti měkkých dovedností, řídicích dovedností, práce na počítači, jazykové přípravy, atp. Probíhá rovněž vzdělávání v oblasti týmové spolupráce formou organizovaných outdoorových aktivit.
V rámci jazykové přípravy nabízí Kabinet cizích jazyků zaměstnancům PřF celoroční kurzy.
Více informací

Společenské akce

Významnou společenskou událostí je tradiční tzv. POSPOS, posemestrální posezení, které bývá pro zaměstnance PřF UP příjemnou tečkou na konci každého semestru. Vždy se koná v červnu a prosinci. Akce se rovněž zúčastňují senioři fakulty.
Ples Přírodovědecké fakulty UP je pořádán desítky let a je jednou z nejvýznamnějších společenských událostí, kterou navštěvují nejen studenti a zaměstnanci fakulty, ale i další zájemci z univezity, spolupracující organizace a široká veřejnost. Navštivte stránky plesu www.plesprf.upol.cz.
K tradičním akcím fakulty patří také Mikulášská nadílka.
Více informací

Sportovní vyžití

Fakulta umožňuje svým zaměstnancům sportovní vyžití.
Více informací
Zaměstnanci mají dále možnost využít široké nabídky sportovních aktivit, které nabízí univerzitní zařízení Akademik sport centrum.

Sociální fond

Pravidla pro tvorbu a užití sociální fondu jsou stanovena směrnicí rektora a rozhodnutím děkana.
Více informací 

Pro děti zaměstnanců

Fakulta pořádá pro děti zaměstnanců a jejich rodiče či prarodiče akce a výlety.
V únoru 2012 byl zahájen provoz v Univerzitní mateřské škole a klubu předškoláků.
Více informací

Benefity

Další výhody pro zaměstnance UP mimo sociální fond vyplývající ze smluv o partnerské spolupráci jsou řešeny oddělením péče o zaměstnance UP. Nabídku externích partnerů a informace o slevách pro zaměstnance UP v univerzitních zařízeních naleznete zde.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 11. 2016, Jitka Mayerová