Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Studentské spolky

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy OLomouc je studentská organizace, která si dala za hlavní úkol pomáhat všem studentům a hlavně prvákům pochopit mašinerii na UPOL, usnadnit jim start, rozptýlit jejich obavy a poradit jim v každé situaci, ve které se mohou ocitnout. POSPOL se snaží být aktivní i v ostatních sférách studentského života, snaží se usnadnit komunikaci mezi vyučujícími a studenty a taktéž organizuje různé akce kulturního charakteru.

Jako informační kanály používá spolek vlastní webové stránky http://pospol.upol.cz a facebook. Samozřejmostí je pak kontaktní e-mail pospol@upol.cz

UP Crowd

Studentský spolek UP Crowd se zabývá propagací Přírodovědecké fakulty a popularizací vědy obecně. Spojujeme talentované studenty napříč fakultami s cílem lépe „komunikovat vědu“. Druhotným, avšak rozhodně nikoliv druhořadým cílem našeho spolku je touha spojit entuziasmem naplněné milovníky vědy – umožnit jim tak osobní růst či navázání nových kontaktů skrze vzájemnou, mezioborovou interakci. Vedle zkušeností vám tak bude odměnou i nová paleta kontaktů.
Kontakt: e-mail: upcrowd@upol.cz, Facebook

Udržitelný Palacký

Spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových studií. Jeho hlavním cílem je posílení společenské odpovědnosti a podpora environmentálně příznivého chování. Poskytuje příležitost studentům z celé univerzity využít jejich vědomosti nabyté ve výuce v praxi a zapojit se do řady projektů. Snažíme se vždy zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální.
Uvědomili jsme si, že na to, abychom začali měnit věci kolem sebe, nemusíme čekat až do konce studia. Právě naopak. Kdy jindy, když ne teď?

Kontakt: e-mail: udrzitelny.palacky@gmail.com Facebok

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 01. 2011, Daniel Agnew