Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Zahraniční vědecko-výzkumná stáž

PRF/PGS01 Zahraniční vědecko-výzkumná stáž
Podmínky pro splnění a pokyny pro uznání předmětu

Součástí akreditace všech čtyřletých doktorských programů na naší fakultě je povinná tříměsíční zahraniční výzkumná stáž – předmět PRF/PGS01 "Vědecko-výzkumná stáž".¨

Obecné informace

 • Povinná délka stáže: nejméně 12 týdnů.
 • Stáž lze sice složit z několika kratších zahraničních pobytů během celého studia s celkovou délkou alespoň 12 týdnů, nicméně doporučujeme, aby délka jednotlivých pobytů byla alespoň jeden měsíc.
 • Tzv. "pracovní stáže" mohou být uznány jako vědecko-výzkumná stáž, pokud pracovní zaměření odpovídá tématu dizertace a pokud školitel potvrdí přínos takovéhoto pobytu.
 • Uznány mohou být pouze stáže na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích, jako součást dokumentace je třeba doložit potvrzení zahraniční instituce o absolvování.
 • Stejná pravidla platí i pro studenty kombinovaného studia.
 • Nesplnění předmětu PGS01 znamená nesplnění studijních povinností a tedy nemožnost zdárného ukončení studia.

Pro uznání pobytu v zahraničí jako předmětu PGS01 Vědecko-výzkumnou stáž je nutné:

 • předložit žádost o uznání proděkanovi pro zahraniční záležitosti
 • doložit potvrzení školitele, že pobyt považuje za přínosný
 • přiložit potvrzení zahraniční instituce, ve které se pobyt uskutečnil

Pro žádost lze použít univerzální formulář dostupný na webu PřF s doplněním následujících údajů:

 • jméno, příjmení
 • katedra
 • studijní program a obor
 • forma studia
 • začátek studia
 • celková délka všech stáží
 • seznam dílčích stáží (místo, termín od–do)
 • velmi stručný popis řešené problematiky
 • datum a podpis studenta
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 03. 2016, Jitka Mayerová