Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Studijní plány

Přehled studijních plánů doktorských studijních oborů v akademickém roce 2016/2017, pro studenty 1., 2. a 3. ročníku (kreditové studium), prezenční i kombinovaná forma studia:

Matematika a informatika

Algebra a geometrie 
návrh individuálního plánu studia

Matematická analýza 
+ návrh individuálního plánu studia

Didaktika matematiky 
+ návrh individuálního plánu studia

Aplikovaná matematika 
+ návrh individuálního plánu studia

Informatika 
návrh individuálního plánu studia

Vědy o Zemi

Geologické vědy
+ návrh individuálního plánu studia

Geoinformatika a kartografie
návrh individuálního plánu studia

Mezinárodní rozvojová studia 
+ návrh individuálního plánu studia

Chemie

Biochemie 
+ návrh individuálního plánu studia

Anorganická chemie 
+ návrh individuálního plánu studia

Analytická chemie 
návrh individuálního plánu studia

Fyzikální chemie 
návrh individuálního plánu studia

Organická chemie 
návrh individuálního plánu studia

Didaktika chemie 
návrh individuálního plánu studia

Biologie a ekologie

Botanika 
+ návrh individuálního plánu studia

Zoologie 
+ návrh individuálního plánu studia

Molekulární a buněčná biologie 
+ návrh individuálního plánu studia

Experimentální biologie
+ návrh individuálního plánu studia

Ekologie 
+ návrh individuálního plánu studia

Fyzika

Aplikovaná fyzika 
+ návrh individuálního plánu studia

Biofyzika 
+ návrh individuálního plánu studia

Didaktika fyziky 
návrh individuálního plánu studia

Obecná fyzika a matematická fyzika 

Optika a optoelektronika 
+ návrh individuálního plánu studia

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 01. 2017, Jitka Mayerová