Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Kontakt

Mgr. Martina Karásková
studijní agenda:
doktorské studijní programy vyjma Geografie
celoživotní vzdělávání
tel.: 585 634 012, e-mail: martina.karaskova@upol.cz

Marcela Vykydalová
studijní agenda: studijní program Geografie:
bakalářský, navazující magisterský, doktorský
studijní program Geologie: bakalářský, navazující magisterský
koleje
tel.: 585 634 015, e-mail: marcela.vykydalova@upol.cz 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 10. 2016, Jitka Mayerová