Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Programu celoživotního vzdělávání nabízí studijní obor

V Programu celoživotního vzdělávání je na přírodovědecké fakultě dále realizováno:

  • souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy. Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz. Termín pro přihlášení do kurzů v akademickém roce 2017/18 bude zveřejněn.

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Karásková
tel. 585 634 026
e-mail martina.karaskova@upol.cz

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 01. 2017, Jitka Mayerová