Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Zájemcům o studium

Flash is required!

Proč studovat na Přírodovědecké fakultě UP?

Studenti PřF podle místa bydliště
Studenti PřF podle místa bydliště - ČR
Studenti PřF podle místa bydliště - SR
  • Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta, která nabízí bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi. Až si vybereš v brožuře pro zájemce o studium Studuj na Přírodovědecké fakultě konkrétní obor, vyplň elektronickou přihlášku ke studiu.
  • Připravili jsme pestrou nabídku oborů, které výrazně zvýší tvoje šance na trhu práce.  Již během studia fakulta zprostředkovává spolupráci se zaměstnavateli, studenti v nich mohou absolvovat odborné praxe a stáže, brigády či trainee programy.
  • Od roku 2009 sídlí většina fakultních pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Díky tomu mají studenti k dispozici moderní učebny i špičkově vybavené laboratoře. Přestože fakulta patří na Univerzitě Palackého k největším, samozřejmostí je osobní přístup vyučujícího ke studentům.
  • Zkušenosti a znalosti můžeš přejímat od špičkových odborníků, z nichž mnozí  dosahují excelentních vědeckých výsledků. Přírodovědecká fakulta tak má velký podíl na tom, že se Univerzita Palackého v loňském roce zařadila co do vědeckého výkonu mezi 500 nejlepších univerzit na světě. V tuzemsku se mezi tuto elitu podařilo proniknout jen třem vysokým školám!
  • Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů – na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus. Nacházejí se v něm i dvě výzkumná centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Do výzkumných týmů jsou začleněni i studenti, kteří dosahují na významná tuzemská i zahraniční ocenění (Česká hlavička, cena Nadace Jaroslava Heyrovského, Cena ministra školství pro vynikající studenty).
  • Přírodovědecká nabízí studentům řadu různých stipendií – od prospěchového, přes ubytovací až po stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit.
    Bližší informace o stipendiích.
  • Fakulta klade velký důraz na internacionalizaci. Studenti mají možnost vyjíždět pravidelně na zahraniční stáže, studijní pobyty a letní školy. Fakulta nabízí kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí, takže se budeš moci setkávat s mladými lidmi z různých koutů světa. Fakulta spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti z celého světa.
  • Olomouc ti poskytne zázemí skutečného univerzitního města – ke 100.000 obyvatel během akademického roku přibude přes 20.000 univerzitních studentů a to už je opravdu znát! Město uspokojí potřeby sportovního, kulturního i společenského vyžití.

Den otevřených dveří

Poznat atmosféru přírodovědecké fakulty, setkat se s pedagogy i studenty i získat potřebné informace o přijímacím řízení  mohou uchazeči při Dnech otevřených dveří.  Ten nejbližší se uskuteční 21. ledna 2017.

Brožura pro zájemce o studium

Brožury jsou podrobným průvodcem obory pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na přírodovědecké fakultě. Brožury jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení ve formátu pdf.

Brožura ke stažení v PDF
Brožura ke stažení v PDF

Studuj!
Bakalářské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2017/2018

Brožura ke stažení v PDF
Brožura ke stažení v PDF

Studuj!
Magisterské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2017/2018

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 01. 2017, Jitka Mayerová