Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci”.

Vzájemná spolupráce je rozvíjena zejména v těchto oblastech: 

  • Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné obory – formou nabízených odborných exkurzí - tradičních popularizačních akcí fakulty (Přírodovědný jarmark, Letní škola Jevíčko apod.) a dalších popularizačních aktivit jednotlivých pracovišť PřF
  • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty – vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektech např. Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež
  • Příprava budoucích učitelů - fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů PřF UP, školy spolupracují na didaktických výzkumech, podílí se na tvorbě výukových materiálů
  • Společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu
  • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů

Pro zájemce o studium

Informační brožura o přírodovědecké fakultě

Informační brožura o přírodovědecké fakultě

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, věd o Zemi, biologie a ekologie, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.
Brožura je k dispozici k stažení ve formátu pdf.

Brožura pro zájemce o bakalářské studium na přírodovědecké fakultě

Studuj!
Bakalářské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2017/2018

Studuj!
Magisterské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2017/2018

Brožury Studuj! jsou podrobným průvodcem obory pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na přírodovědecké fakultě. Brožury jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf.
Informace lze nalézt též na stránce www.studujprf.upol.cz.

Akce pro školy

Kalendář akcí pořádaných PřF UP a nabídka aktivit pro fakultní školy i širokou veřejnost

Poznávejte přírodu!
Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2016/2017

Brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi řazenými chronologicky, jak probíhají během akademického roku 2016–2017, a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf.

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze napříč  napříč pracovišti PřF UP.

Máte-li zájem o zaslání brožur v tištěné podobě, zprostředkování exkurzí na pracovištích přírodovědecké fakulty nebo v případě nabídky spolupráce, využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Setkání ředitelů fakultních škol PřF UP dne 1. 12. 2016

Pro koordinátory fakultních škol

Další informace

Studenti Přírodovědecké fakulty UP podle místa bydliště

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 01. 2017, Jitka Mayerová