Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Komise pro rigorózní řízení

studijní program Matematika

Diskrétní matematika

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. – předseda
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc., Ústav matematiky PřF MU Brno
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Ústav matematiky FSI VUT Brno

Matematika a její aplikace

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. – FEI VUT v Brně
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – MÚ AV ČR, v.v.i.

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. František Machala, DrSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Učitelství matematiky pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Nahoru

studijní program Aplikovaná matematika

Aplikace matematiky v ekonomii

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. – předsedkyně
RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D.
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Slezská Univerzita Opava

Matematické a počítačové modelování

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, CSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, CSc.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DrSc., VŠB-TU v Ostravě
Mgr. Ing. Ivan Straškraba, CSc., MÚ AVČR, v.v.i.

Nahoru

studijní program Geologie

Environmentální geologie

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – předseda
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., PdF UP
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., PřF MU v Brně

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. – předseda
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Nahoru

studijní program Geografie

Geoinformatika

prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. – předseda
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – alternující předseda
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová, CSc.
Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., PdF MU v Brně
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VŠB-TU v Ostravě

Mezinárodní rozvojová studia

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – předseda
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV Bratislava

Učitelství geografie pro střední školy

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – předsedkyně
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., MU Brno
Mgr. Michal Vančura, Ph.D., JČU České Budějovice

Nahoru

studijní program Biochemie

Biochemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. – předsedkyně
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

prof. RNDr. Zdenek Glatz, Ph.D., MU
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., MU
doc. RND. Helena Ryšlavá, Ph.D., UK 
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., MU 
doc. RNDr. Mirek Šulc, Ph.D., UK 
doc. Pavel Ulbrich, VŠCHT

Nahoru

studijní program Chemie

Analytická chemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Šebela, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Ing. David Milde, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Anorganická chemie

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
prof. Ing. Aleš Růžička, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
doc. RNDr. Marek Nečas, Ph.D., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

Bioorganická chemie a chemická biologie

prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., LF UP
Mgr. Pavel Kosina, Ph.D., LF UP

Fyzikální chemie

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová-Šišková, Ph.D.
prof. Dr. Martin Hof, DrSc., UFCH-JH, Praha
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., BFÚ Brno
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., ÚOCHB, Praha

Materiálová chemie

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – předseda
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová-Šišková, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., ÚNSB České Budějovice
doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., TU Liberec

Organická chemie

prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
prof. RNDr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., Masarykova Univerzita Brno, Pedagogická fakulta

Nahoru

studijní program Biologie

Botanika

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. – předseda
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
RNDr. František Krahulec, CSc., BÚ AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., MZLU v Brně

Molekulární a buněčná biologie

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof.  RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., BFÚ AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.,  BFÚ AV ČR, v.v.i.
ing. Hana Šimková, CSc., ÚEB AVČR, v.v.i.

Zoologie

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. – alternující předseda
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Vlasta Lungová, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc., JČU Č. Budějovice
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., PřF MU v Brně

Učitelství biologie pro střední školy

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MZLU v Brně
RNDr. Vlastimil Tlusták, CSc., PdF UP

Nahoru

studijní program Ekologie a ochrana prostředí

Ochrana a tvorba životního prostředí

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – předseda
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Hreško, Ph.D., UKF v Nitre, SK
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MZLU v Brně
doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., MZLU v Brně
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., OU v Ostravě

Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – předseda
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Hreško, Ph.D., UKF v Nitre, SK
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MZLU v Brně
doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., MZLU v Brně
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., OU v Ostravě

Nahoru

studijní program Fyzika

Aplikovaná fyzika

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – předseda
doc. Ing. Luděk Bartoněk, PhD.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Jan Peřina, PhD.
doc. RNDr. Karla Barčová, PhD., VŠB-TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AVČR Brno

Biofyzika

prof. RNDr. Petr Ilík, CSc.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. – předseda
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Peřina ml., Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., BFÚ AV ČR, v.v.i.

Digitální a přístrojová optika

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef kapitán, Ph.D.

Molekulární biofyzika

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – předsedkyně
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Miloš Barták, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
doc. RNDr. Jan Vrána, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Obecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Radim Filip, Dr.
doc. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – předseda
RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
prof. Ing. Igor Jex, CSc., FJFI ČVUT v Praze
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT v Praze

Optika a optoelektronika

prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. 
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. 
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., PdF MU v Brně

Nahoru

studijní program Informatika

Informatika

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. – předseda
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Motyčková, CSc.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 01. 2017, Jitka Mayerová