Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Promoce absolventů – listopad 2016

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů PřF UP

Termín konání: 11. listopadu 2016

Místo konání: Aula Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

Základní instrukce pro absolventy:

Dostavte se, prosím, nejméně 30 minut před stanoveným začátkem ve společenském oděvu (včetně společenské obuvi) do učebny 2006 (2. poschodí PřF UP naproti aule), kde Vám budou dány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu a kde bude probíhat evidence převzetí diplomu.
Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Doklad o zaplacení poplatku za promoce, pokud jste tak neučinili, předložte Vaší studijní referentce do 31. října 2016 (můžete poslat naskenovaný e-mailem). Poplatek za promoce lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem.

Údaje pro platbu:
Variabilní symbol 99310031, číslo účtu 19/1096330227, kód banky 0100, částka 500 Kč.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

Studentům, kteří mají nárok na prospěchové stipendium (absolvoval/a s vyznamenáním), bylo stipendium vyplaceno na účet, který mají uvedený v IS STAG.

Prosíme o včasné sdělení v případě, že se promoce nezúčastníte.

Harmonogram promočních aktů:

Magisterské studijní obory

9:00

dvouoborové studium (učitelské obory)

10:00

Environmentální geologie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geoinformatika, Bioorganická chemie a chemická biologie, Anorganická chemie, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Optoelektronika, Ochrana a tvorba životního prostředí

11:00

Molekulární a buněčná biologie, Zoologie, Fyziologie rostlin, Experimentální biologie, Optometrie, Aplikace matematiky v ekonomii, Diskrétní matematika, Informatika

Bakalářské studijní obory

12:00

Environmentální geologie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geoinformatika a geografie, Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

13:00

Aplikovaná chemie, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Digitální a přístrojová optika, Přístrojová fyzika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Molekulární biofyzika, Aplikovaná informatika (prezenční studium), Informatika, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace

14:00

Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Systematická biologie a ekologie, Experimentální biologie, Optometrie

15:00

dvouoborové studium (učitelské obory)

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 10. 2016, Jitka Mayerová