Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Harmonogram ak. roku

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Akce akademického roku

Termín

Splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016

do 5. 9. 2016

Akademický rok 2016/2017

1. 9. 2016–31. 8. 2017

Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia

29. 8. 2016–1. 9. 2016

Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia

7. 9. 2016

Zimní semestr v akademickém roce 2016/2017

1. 9. 2016–12. 2. 2017

Zápis předmětů na zimní semestr

12. 7. 2016–25. 9. 2016

Bakalářské studium:
1. ročník: 6. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016
2. ročník: 14. 7. 2016 (11:00)–25. 9. 2016
3. ročník: 14. 7.  2016 (8:00)–25. 9. 2016

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 8. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016
2. ročník 12. 7. 2016 (14:00)–25. 9. 2016

Doktorské studium:
1. ročník: 8. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016
2. ročník 12. 7. 2016 (14:00)–25. 9. 2016

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)

19. 9. 2016–16. 12. 2016

Gaudeamus – Nitra

4.–5. 10. 2016

Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů

5. 10. 2016–7. 10. 2016

Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2015/2016 (pro studium v AR 2016/2017)

6. 10. 2016

Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení

21. 10. 2016

Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkách

od 1. 11. 2016

Gaudeamus – Brno

1.–4. 11. 2016

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení

11. 11. 2016–12. 11. 2016

Den otevřených dveří

25. 11. 2016
21. 1. 2017

Zkouškové období

19. 12. 2016–10. 2. 2017

Rektorské volno

30. 12. 2016

Státní závěrečné zkoušky

16. 1. 2017–10. 2. 2017

Gaudeamus Praha

26. 1. 2017–27. 1. 2017

Letní semestr v akademickém roce 2016/2017

13. 2. 2017–30. 6. 2017

Zápis předmětů na letní semestr

17. 1. 2017–20. 2. 2017

Bakalářské studium:
1. ročník: 19. 1. 2017 (14:00)
–20. 2. 2017
2. ročník: 19. 1. 2017 (11:00)
–20. 2. 2017
3. ročník: 19. 1. 2017 (8:00)
–20. 2. 2017

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 17. 1. 2017 (14:00)–20. 2. 2017
2. ročník: 17. 1. 2017 (11:00)–20. 2. 2017

Doktorské studium:
1. ročník: 17. 1. 2017 (14:00)–20. 2. 2017
2. ročník: 17. 1. 2017 (11:00)–20. 2. 2017

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)

13. 2. 2017–12. 5. 2017

Akademický týden UP

20. 2. 2017–26. 2. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2017/2018

do 28. 2. 2017

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2017/2018

17. 4. 2017

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

21. 4. 2017

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

28. 4. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2017/2018

do 30. 4. 2017

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

do 30. 4. 2017

Sportovní den UP

10. 5. 2017

Zkouškové období

15. 5. 2017–30. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky

15. 5. 2017–16. 6. 2017

Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

5. 6. 2017–9. 6. 2017

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

19. 6. 2017–23. 6. 2017

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení

26. 6. 2017–30. 6. 2017

Hlavní prázdniny

1. 7. 201731. 8. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení

14. 7. 2017

Státní závěrečné zkoušky

21. 8. 2017–1. 9. 2017

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

4. 9. 2017

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 08. 2016, Jitka Mayerová