Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Výuka cizích jazyků

Výuku angličtiny, němčiny a ruštiny zajišťuje pro většinu oborů na fakultě Kabinet cizích jazyků Přírodovědecké fakulty UP. Vybrané obory, např. Mezinárodní rozvojová studia, mají výuku jazyků garantovanou vlastní katedrou.

Výuka angličtiny na PřF UP navazuje na středoškolské učivo. Většina oborů obsahuje předmět AIII1, 2 Obecná angličtina pro středně pokročilé 1, 2, jako povinný nebo povinně volitelný předmět. Jazyková úroveň předmětu odpovídá stupni B1–B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Předměty pro výuku jazyků jsou pro jednotlivé studijní obory uvedené ve studijním plánu oboru. 

Pro všechny studenty prvního ročníku je povinný English Online Test (EOT). Studenti prvního ročníku, jejichž výsledek EOT bude na vyšší úrovni než B2, budou moci absolvovat rozdílovou zkoušku, která svou náročností odpovídá mezinárodně platné zkoušce First Certificate in English. Pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim započten a uznán předmět AIII1, 2 jako absolvovaný.

Kontakty na vyučující kabinetu cizích jazyků, obsah jednotlivých předmětů a další informace k cizím jazykům jsou k dispozici na adrese http://kcj.upol.cz.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 06. 2015, Jitka Mayerová