Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Navazující magisterské studijní programy 2015/2016

Nahoru

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium jednooborové (učitelské)

Pouze pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium dvouoborové (učitelské)

Studijní plán se u dvouoborového studia skládá ze studijních plánů oborů v kombinaci, z předmětů společného základu a diplomové práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Nahoru

Vysvětlivky zkratek ve studijních plánech

přednáška

Sem

seminář

Cv

cvičení

Zk

zkouška

Zp

zápočet

Ko

kolokvium

Szv

státní závěrečná zkouška

Odp

obhajoba diplomové práce

Z

zimní semestr

L

letní semestr

*

předměty podmíněné prerekvizitami nebo vylučující předměty

S

počet hodin za semestr

DS

počet dnů za semestr

TS

počet týdnů za semestr

HR

počet hodin za rok

TR

počet týdnů za rok

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 05. 2016, Jitka Mayerová