Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Navazující magisterské programy 2016/2017

Nahoru

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium dvouoborové (učitelské)

Studijní plán se u dvouoborového studia skládá ze studijních plánů oborů v kombinaci, z předmětů společného základu a diplomové práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium jednooborové (učitelské)

Pouze pro absolventy navazujícího magisterského, resp. magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Nahoru

Vysvětlivky zkratek ve studijních plánech

přednáška

Sem

seminář

Cv

cvičení

Zk

zkouška

Zp

zápočet

Ko

kolokvium

Szv

státní závěrečná zkouška

Odp

obhajoba diplomové práce

Z

zimní semestr

L

letní semestr

*

předměty podmíněné prerekvizitami nebo vylučující předměty

S

počet hodin za semestr

DS

počet dnů za semestr

TS

počet týdnů za semestr

HR

počet hodin za rok

TR

počet týdnů za rok

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 01. 2017, Jitka Mayerová