Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské studijní programy 2016/2017

Nahoru

Studijní plány – prezenční studium dvouoborové (učitelské)

Studijní plán se u dvouoborového studia skládá ze studijních plánů oborů v kombinaci, z předmětů společného základu a bakalářské práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Studijní obory:

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium jednooborové

Studijní program B1801 Informatika

Nahoru

Studijní plány – kombinované studium dvouoborové (učitelské)

Studijní plán se u dvouoborového studia skládá ze studijních plánů oborů v kombinaci, z předmětů společného základu a bakalářské práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Studijní obory:

Nahoru

Vysvětlivky zkratek ve studijních plánech

přednáška

Sem

seminář

Cv

cvičení

Zk

zkouška

Zp

zápočet

Ko

kolokvium

Szv

státní závěrečná zkouška

Ozp

obhajoba závěrečné (bakalářské) práce

Z

zimní semestr

L

letní semestr

*

předměty podmíněné prerekvizitami nebo vylučující předměty

S

počet hodin za semestr

DS

počet dnů za semestr

TS

počet týdnů za semestr

HR

počet hodin za rok

TR

počet týdnů za rok

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 01. 2017, Jitka Mayerová