Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Rozvrháři

Rozvrháři kateder PřF

katedra/pracoviště

rozvrhář

Katedra algebry a geometrie (KAG)

RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
tel. 58563 4643

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (KMA)

RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
tel. 58563 4106

Katedra informatiky (KMI)

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
tel. 58563 4703

Katedra experimentální fyziky (KEF)

RNDr. Renata Holubová, CSc.
tel. 58563 4165

Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
tel. 58563 4167

Katedra biofyziky (KBF)

Irma Cmajdálková
tel. 58563 4849

Katedra optiky (OPT)

Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
tel. 58563 4266

Společná laboratoř optiky (SLO)

Mgr. Martina Havelková
tel. 58563 1578

Katedra analytické chemie (ACH)

Ing. Petra Táborská
tel. 58563 4401

Katedra anorganické chemie (AFC)

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
tel. 58563 4430

Katedra fyzikální chemie (KFC)

Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
tel. 58563 4766

Katedra organické chemie (OCH)

Ing. Radka Navrátilová
tel. 58563 4406

Katedra biochemie (KBC)

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
tel. 58563 4925

Centrum regionu Haná (CRH)

doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
tel. 58563 4734

Katedra botaniky (BOT)

PaedDr. Ing.Vladimír Vinter, Dr.
tel. 58563 4816

Katedra zoologie (ZOO)

RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
tel. 58563 4204

Katedra buněčné biologie a genetiky (KBB)

Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
tel. 58563 4900

Laboratoř růstových regulátorů (LRR)

Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
tel. 58563 4862

Katedra ekologie a životního prostředí (EKO)

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
tel. 58563 4562

Katedra geologie (KGE)

Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
tel. 58563 4536

Katedra geografie (KGG)

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
tel. 58563 4504

Katedra geoinformatiky (KGI)

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
tel. 58563 4763

Katedra rozvojových studií (MRS)

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
tel. 58563 4984

Pavla Vítová

Kabinet cizích jazyků (VCJ)

Mgr. Eva Karasková
tel. 58563 4648

 

 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Jitka Mayerová