Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Pedagogické praxe

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci zajišťuje pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky. Budoucí učitelé v rámci svých studijních programů absolvují náslechovou (individuální průběžnou) pedagogickou praxi, asistentskou praxi a souvislou pedagogickou praxi. Jednotlivé typy praxí dávají příležitost poznat výchovně vzdělávací činnost školy jako celku.

Studenti získávají kompetence, které jsou spojené přímo s vyučovacím procesem. Učí se aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétní situaci ve škole. Součástí pedagogické přípravy je naučit studenty správně formulovat cíl výuky, její obsah v souladu s odpovídajícím vzdělávacím programem a následnou analýzu. Pedagogické praxe jsou realizovány v rámci spolupráce Přírodovědecké fakulty s vybranými středními a základními školami. Těmto školám byl propůjčen titul "Fakultní škola PřF UP v Olomouci".

Kabinet pedagogické přípravy na svých stránkách poskytuje podrobné informace spojené s náplní, obsahem a samotnou realizací jednotlivých typů praxí. Kontaktní osoba: RNDr. Jana Slezáková, Ph.D., e-mail: jana.slezakova@upol.cz.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 11. 2014, Jitka Mayerová