Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Časté dotazy

Kolik musím mít za rok kreditů?
Minimum pro postup do dalšího ročníku je 40 a zároveň maximum je 90. Do maximálního počtu se počítají i uznané kredity z předchozích studií.
V součtu s předchozím rokem musíte dosáhnout alespoň 80 kreditů (to však neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia).

Kolikrát mohu opakovat zkoušku?
Vedle řádného termínu zkoušky máte ještě dva opravné termíny. Druhý opravný termín má komisionální formu (před zkušební komisí, může být písemná i ústní).

Neudělal(a) jsem zkoušku ani napotřetí, co ještě mohu dělat?
Pokud předmět patří do povinných (kategorie A), musíte si jej napsat v následujícím roce. Předměty povinně volitelné (kategorie B) a volitelné (kategorie C) si znovu zapisovat nemusíte. Musíte však splnit kreditový limit stanovený pro daný blok kreditů.

Na katedře zmiňovali děkanský termín zkoušky. O co se jedná?
Nic takového neexistuje. Máte právo požádat o výjimečné prominutí povinnosti studenta, to se však uplatňuje pouze ve vážných případech (např. nemoc, úraz, úmrtí v rodině). Vyhození od zkoušky proto, že se vám nechtělo učit, rozhodně není důvodem. Žádost o výjimečné prominutí je nenároková a podává se na studijním oddělení.

Chtěl(a) bych ukončit studium.
Je nutno vyplnit žádost (nachází se v záložce Studentům – Předpisy a formuláře – Žádost-studijní oddělení). Jako důvod uveďte ukončení studia. K žádosti přiložte také index (bude vrácen). Žádost musí být písemná, e-mail nebo sken nestačí. Studium je ukončeno ke dni doručení na studijní oddělení. Pokud si je nevyzvednete osobně, tak potvrzení o studiu a průběh studia jsou zaslány poštou.

Chtěl(a) bych prodloužit studium.
Studium lze prodloužit pouze ve třetím ročníku bakalářského studia a ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia. Je nutno vyplnit žádost (nachází se v záložce Studentům – Předpisy a formuláře – Žádost-studijní oddělení).

Mám problémy s rozvrhem, překrývají si předměty, některé mi nejdou zapsat.
Záležitosti s rozvrhem řeší rozvrháři na katedrách, kontakty na ně naleznete na http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/bakalarske-a-magisterske-studium/rozvrhari/

Chtěl(a) bych přerušit studium.
Je nutno podat žádost na studijní oddělení a uvést důvody. Přerušení studia není nárokové, tudíž se povoluje pouze ze závažných důvodů. Pokud žádost o přerušení podáváte v období kratším než čtyři měsíce před koncem semestru, musíte mít splněny všechny studijní povinnosti. Studium se přerušuje zásadně na dobu celých semestrů, a to maximálně na dva semestry.

Již jsem dříve studoval(a) vysokou školu. Kolik nyní budu platit za studium?
Veškeré informace o poplatcích naleznete na http://www.upol.cz/skupiny/studentum/studium/poplatky/

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 09. 2015, Jitka Mayerová