Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.prf.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Studentům

Aktuality

Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje VI. výzvu na podávání studentských projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě na rok 2017
Stránka aktualizována: 16. 09. 2015, Jitka Mayerová