Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Účinné vnitřní předpisy a normy

Směrnice děkana

 • A-16/1/SD – Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2016
 • A-15/7/SD – Směrnice děkana PřF UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP
 • A-14/5/SD – Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP + Dodatek č. 1 A-16/3/SD
 • 1/2014 – Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Opatření děkana

 • A-14/10/OD – Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP
 • A-14/9/OD – Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP
 • 1/2011 – Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů
  Příloha č. 1 – Formuláře pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy
  Příloha č. 2 – Formuláře pro doktorské studijní programy
 • 1/2010 – Opatření děkana k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP

Metodické pokyny děkana

 • A-16/2/MPD – Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory
 • A-15/6/MPD – Metodický pokyn k poskytování cestovních náhrad na PřF UP
 • A-14/15/MPD – Metodický pokyn děkana pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců
  + Dodatek č. 1 A-16/5/MPD NOVÉ

Rozhodnutí děkana

 • A-16/6/RD – Změna hodnoty stravovacích poukázek NOVÉ
 • A-14/8/RD – Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP + Dodatek č. 1 A-15/9/RD
 • 5/2009 – Stanovení výše poplatků za služby a výkony spojené s organizováním rigorózní zkoušky na PřF UP od akademického roku 2008/09
 • 4/2008 – Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy

Příkazy děkana

 • A-17/1/PD – Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD
  na UP NOVÉ
 • A-14/13/PD – Ustanovení vyřazovací komise PřF UP

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 01. 2017, Jitka Mayerová