Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Úřední deska

Oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy

Výběrová řízení, pracovní nabídky

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

V současné době nejsou na přírodovědecké fakultě vyhlášena žádná výběrová řízení.

Informace pro studenty

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Poznámka: na úřední desce Univerzity Palackého najdete:

  • informace o poplatcích,
  • ceník za ubytování,
  • Studijní a zkušební řád UP,
  • Stipendijní řád UP,
  • Disciplinární řád UP,
  • Řád vysokoškolské koleje UP,
  • nostrifikace
  • a další informace platné pro celou univerzitu.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Probíhající řízení:

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Optika a optoelektronika
RNDr. David Friedecký, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Analytická chemie
Manoj Bhanudas Gawande – habilitační řízení v oboru Fyzikální chemie
Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Ekologie
Mgr. Petr Jandačka, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Aplikovaná fyzika
Mgr. Karel Lemr, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Optika a optometrie
Ing. David Milde, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Analytická chemie
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Optika a optoelektronika
Ing. Petr Smýkal, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Botanika

Podrobnosti k probíhajícím habilitačním a profesorským řízením uvádíme na stránce Vědecké rady PřF.

Na činnost fakulty se vztahují i vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci a interní instrukce (normy) vydávané orgány univerzity, platné pro celou univerzitu, které jsou uvedeny na úřední desce Univerzity Palackého.

Akademický senát PřF

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání AS PřF 14. prosince 2016
(starší zápisy viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada PřF

Příští zasedání vědecké rady se uskuteční 15. března 2017.

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP 7. prosince 2016
(starší zápisy viz Vědecká rada PřF)

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 01. 2017, Jitka Mayerová