Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Obor vědy o Zemi (VPRO)

předseda vědecko-pedagogické rady oboru: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 

Katedra geografie
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Katedra geoinformatiky
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 

Katedra geologie
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – vedoucí katedry
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Katedra rozvojových studií
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – vedoucí katedry

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 08. 2016, Jitka Mayerová