Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Obor matematika a informatika (VPRO)

předseda vědecko-pedagogické rady oboru: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. – vedoucí katedry
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Katedra algebry a geometrie
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – vedoucí katedry
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Katedra informatiky
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 10. 2014, Jitka Mayerová