Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Vědecké zaměření

Vědecké zaměření

Témata výzkumu, provozovaného na katedře, kopírují organizační strukturu katedry. Níže jsou uvedeny hlavní témata jednotlivých oddělení, více informací získáte na jejich stránkách.

Oddělení aplikované fyziky

 • Nanotechnologie a práškové nanomateriály na bázi železa
 • Mössbauerova spektroskopie - vývoj moderních automatizovaných měřicích metod a systémů a jejich aplikace na analýzu struktur látek
 • Mikroskopie skenující sondou a analýza povrchu na submikroskopické úrovni
 • Transmisní elektronová mikroskopie
 • Magnetismus nanostruktur
 • Počítačová analýza a zpracování obrazových struktur

Oddělení didaktiky fyziky

 • Projektování výuky, tvorba učebnic a metodických publikací pro učitele
 • Vývoj učebních pomůcek a prostředků pro názornou výuku fyziky
 • Počítačem podporovaný experiment a moderní výukové technologie ve fyzice
 • Historie a filozofické otázky fyziky
 • Didaktické problémy teorie relativity, astronomie, astrofyziky a meteorologie
 • Vybrané problémy optické aktivity krystalů a teorie pole
 • Další vzdělávání učitelů v rámci severomoravského regionu
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 09. 12. 2010, Milan Vůjtek