Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Studijní obory

Studijní obory garantované katedrou

Katedra experimentální fyziky, ve spolupráci se Společnou laboratoří optiky, garantuje výuku několika fyzikálně orientovaných oborů.

U všech oborů je možné studovat bakalářský, magisterský i doktorský studijní program.


Aplikovaná fyzika

Studijní obor Aplikovaná fyzika nabízí fyzikální vzdělání, zaměřené na technickou praxi. Více informací naleznete na Portálu moderní fyziky.

Nanotechnologie

Studijní obor Nanotechnologie nabízí fyzikální vzdělání s orientací na nanomateriály, nanofyziku, nanofotoniku či nanobiotechnologie. Více informací na Portálu moderní fyziky.

Od roku 2012 je nově otevřeno i bakalářské studium oboru.

Učitelství fyziky

Studijní obor Učitelství fyziky nabízí odborné studium fyziky zaměřené na výchovu učitelů fyziky. Více informací na stránkách oddělení didaktiky.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 01. 2012, Milan Vůjtek