Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Skripta

Skripta a učební texty vydané od roku 1990

V současné době katedra pro publikaci studijních materiálů využívá především elektronickou formu. Studijní materiály jsou dostupné na Portálu moderní fyziky a na stránkách jednotlivých projektů.

 1. Látal, F.; Richterek,  L.; Vyšín, I.; Volná, M.; Říha, J. Software Mathematica pro fyziky, VUP Olomouc, 2015, 88 s.
 2. Říha, J.; Látal, F.; Říhová, V. WolframAlpha ve výuce přírodovědných a ekonomických předmětů, VUP Olomouc, 2015, 64 s.
 3. Holubová, R. Mechanika. VUP Olomouc, 2012, 84 s.
 4. Lepil, O. Mechanické vlnění a kmitání. VUP Olomouc, 2012, 84 s.
 5. Holubová, R. Molekulová fyzika a termodynamika. VUP Olomouc 2012, 146 s.
 6. Kubínek, R.: Elektřina a magnetismus. VUP Olomouc 2012, 224 s.
 7. Vyšín, I.; Říha, J.: Paprsková a vlnová optika. VUP Olomouc 2012, 124 s.
 8. Procházka, V.: Atomová a jaderná fyzika. VUP Olomouc 2012, 72 s.
 9. Filipová, Z.; Kratošová, G.; Schröfel, A.; Mašláň, M. Biosyntéza nanomateriálů, VUP Olomouc, 2012, 64 s.
 10. Filipová, Z.; Kukutschová, J.; Mašláň, M. Rizika nanomateriálů, VUP Olomouc, 2012, 88 s.
 11. Richterek, L: Teorie relativity a astronomie. VUP Olomouc 2013, 124 s.
 12. Procházka, V.: Fyzika pevných látek. VUP Olomouc 2012, 136 s.
 13. Holubová, R.: Didaktika fyziky. VUP Olomouc 2012, 94 s.
 14. Lepil, O.: Didaktika fyziky – vybrané kapitoly. VUP Olomouc 2012, 59 s.
 15. Látal, F.: Školní pokusy ve vyučování fyzice. VUP Olomouc 2012, 113 s.
 16. Opatrný, T., Vyšín, I., Richterek, L., Říha, J.: Základy moderní fyziky. VUP Olomouc 2013, 140 s.
 17. Holubová, R.: Integrovaný kurz fyziky. VUP Olomouc 2012, 88 s.
 18. Nezvalová, D.: Strategie a formy vysokoškolské výuky. VUP Olomouc 2012, 81 s.
 19. Holubová, R.: Kulinářská fyzika. VUP Olomouc, 2012, 68 s.
 20. Holubová, R. a kol.: Průvodce laboratoří FYZEXPO. VUP Olomouc, 2012, 114 s.
 21. Holubová, R.: Pokusy s jednoduchými pomůckami. VUP Olomouc, 2012, 98 s.
 22. Holubová, R.: Fyzika a kriminalistika. VUP Olomouc, 2012, 64 s.
 23. Pechoušek, J.; Vůjtek, M.; Novák, P.; Navařík, J.; Frydrych, J.: Číslicové měřicí systémy pro aplikovanou fyziku. VUP Olomouc, 2012, 204 s.
 24. Vůjtek, M.; Kubínek, R.; Mašláň, M.: Nanoskopie. VUP Olomouc, 2012, 123 s.
 25. Říha, J. a kol.: Zajímavé úlohy z fyziky. VUP Olomouc, 2012, 100 s.
 26. Říha, J.; Látal, F.; Kainzová, V.; Mošová, V.; Vyšín, I.; Švrček, F.; Richterek, L.: Software Mathematica v přírodních vědách a ekonomii. UP Olomouc, 2012, 64 s.
 27. Holubová, R.: Aktuální problémy výuky fyziky na SŠ. UP Olomouc, 2011, 91 s.
 28. Lepil, O.: Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. UP Olomouc, 2010, 98 s.
 29. Nezvalová, D.: Inovace v přírodovědném vzdělávání . UP Olomouc, 2010, 68 s.
 30. Hýblová, R.: Školská legislativa. UP Olomouc, 2010, 72 s.
 31. Bílek, M.; Jeřábek, O.: Teorie a praxe tvorby didaktických testů. UP Olomouc, 2010, 92 s.
 32. Nezvalová, D.: Assessing Science for Understanding . UP Olomouc, 2010, 80 s.
 33. Bílek, M.; Rychtera, J.; Slabý, A.: Integrovaná výuka přírodovědných předmětů. UP Olomouc, 2008, 48 s.
 34. Bílek, M.; Rychtera, J.; Slabý, A.: Konstruktivismus ve výuce přírodovědných předmětů. UP Olomouc, 2008, 32 s.
 35. Nezvalová, D.: Moduly pro profesní přípravu učitele přírodovědných předmětů a matematiky. UP Olomouc, 2008, 370 s.
 36. Pokorná, G.: Projekty – jejich tvorba a řízení. UP Olomouc, 2008, 54 s.
 37. Richterek, L.: Filozofické problémy přírodních věd. UP Olomouc, 2008, 156 s.
 38. Nezvalová, D. a kol.: Kompetence a standardy v počáteční přípravě učitele přírodovědných předmětů (biologie, fyziky, chemie) a matematiky pro střední školy. UP Olomouc, 2007, 66 s.
 39. Nezvalová, D.: Pedagogická praxe v počáteční přípravě učitele přírodovědných předmětů a matematiky. UP Olomouc, 2007, 70 s.
 40. Nezvalová, D. a kol.: Počáteční vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů a matematiky. UP Olomouc, 2007, 126 s.
 41. Mlčoch, J.; Rössler, T.: Teorie měření a experimentu. VUP Olomouc, 2006, 246 s.
 42. Machala, L.: Cvičení z atomové a jaderné fyziky. VUP Olomouc, 2006, 76 s.
 43. Pechoušek, J.: Základy programování v prostředí LabVIEW. VUP Olomouc, 2004, 87 s.
 44. Záhejský, J.: Elektřina a magnetismus. VUP Olomouc, 2002.
 45. Holubová, R.: Fyzikální praktikum I. (Mechanika, kmity a vlny, akustika). VUP Olomouc, 2001.
 46. Holubová, R.: Fyzikální praktikum II. (Molekulová fyzika a termodynamika). VUP Olomouc, 2001.
 47. Mlčoch, J.: Úvod do fyzikálních měření. (2. upravené vydání) VUP Olomouc 2001.
 48. Holubová, R.: Fyzikální praktikum pro chemiky. VUP Olomouc, 2000.
 49. Pospíšil, J.: Základy fotonové optiky I. Vlastnosti fotonu a fotonového proudu. VUP Olomouc, 1999.
 50. Pospíšil, J.: Základy fotonové optiky II. Emise a absorpce fotonů. VUP Olomouc, 1999.
 51. Čechová, M.; Vyšín, I.: Teorie elektromagnetického pole. VUP Olomouc, 1998.
 52. Mlčoch, J.: Úvod do fyzikálních měření. Nakl. UP Olomouc 1997.
 53. Holubová, R. - Kolesnikov, V.: Cvičení z fyziky - molekulová fyzika a termodynamika. Nakl. UP Olomouc 1996.
 54. Mašláň, M., Žák, D.: Logické obvody. Nakl. UP Olomouc, 1994.
 55. Pospíšil, J.: Analýza a přenosové aspekty signálů. Nakl. UP Olomouc, 1994, 168 s.
 56. Pospíšil, J.: Teorie zpracování signálů. Nakl. UP Olomouc, 1994, 100 s.
 57. Žouželka, J.: Praktikum školních pokusů z fyziky II. Nakl. UP 1994 (2. přeprac. vyd.).
 58. Kolesnikov, V.: Cvičení z mechaniky. Nakl. UP Olomouc 1994.
 59. Cabák, I.: Obecná fyzika IV. Zaklady jaderné a subnukleární fyziky. Nakl. UP Olomouc, 1993.
 60. Dvořák, L.: Úvod do fyziky kondenzovaných látek. Nakl. UP Olomouc, 1993, 236 s.
 61. Holubová, R.: Teorie fyzikálních měření II. Nakl. UP Olomouc 1993.
 62. Pospíšil, J.: Teorie informace. Nakl. UP Olomouc, 1993, 106 s.
 63. Žouželka, J.: Praktikum školních pokusů z fyziky I. Nakl. UP Olomouc, 1993 (2. přeprac. vyd.).
 64. Mašláň, M.: Mössbauerova spektroskopie. Nakl. UP Olomouc, 1992.
 65. Žouželka, J.: Praktikum školních pokusů z fyziky III. Nakl. UP Olomouc, 1992.
 66. Kupka, Z.: Kvantová teorie molekul a molekulových systémů. Nakl UP, Olomouc, 1991.
 67. Holubová, R.: Teorie fyzikálních měření I. Nakl. UP Olomouc, 1991.
 68. Mašláň, M.: Operační zesilovače. Nakl. UP, Olomouc, 1991.
 69. Mlčoch, J.: Laboratorní cvičení z elektrotechniky. Nakl. UP Olomouc, 1991.
 70. Široká, M.: Cvičení z obecné fyziky (Mechanika a molekulová fyzika). Nakl. UP Olomouc, 1991, 80 s.
 71. Kolesnikov, V.: Molekulová fyzika a termodynamika A, B. Nakl. UP Olomouc, 1990, 245 s.
 72. Kupka, Z.: Fyzikální praktikum z kmitů, vlnění a optiky. Nakl.UP Olomouc, 1990 (2. přeprac. vyd.).
 73. Mašláň, M.: Mikropočítače a mikroprocesorové systémy. Nakl. UP Olomouc, 1990.
 74. Pospíšil, J.: Základy vlnové optiky - části A a B. Nakl. UP Olomouc, 1990 (2.vyd. 1993), 293 s.
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 21. 05. 2015, Milan Vůjtek