Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Diplomové práce a SZZ

Témata diplomových prací

Vypsaná témata diplomových prací najdete na Opens external link in new windowPortálu moderní fyziky.

Termíny státních závěrečných zkoušek v roce 2017

Nanotechnologie Bc. (předseda prof. Mašláň)

9. 2. , 9. 6., 31. 8.  vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Nanotechnologie Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 12. 6., 1. 9. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

 

Aplikovaná fyzika Bc. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 8. 6., 31. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 12. 6., 1. 9.  vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005Fyzika (učitelství) Bc. (předseda prof. Opatrný)

8. 2., 7. 6., 30. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Mgr. (předsedkyně prof. Nezvalová)

7. 2., 6. 6., 29. 8.  vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 4.005

 

Obhajoby probíhají v den SZZ.

Diplomové a bakalářské práce se odevzdávají vždy 3 týdny před termínem obhajob na sekretariát KEF ve dvojím vyhotovení, diplomové práce vždy v pevné vazbě, u bakalářských je povolena jedna práce ve vazbě kroužkové.

 

Ped-Ps (předsedkyně prof. Nezvalová)

6. 2., 5. 6., 28. 8. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 2.004
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 12. 12. 2016, Milan Vůjtek