Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Katedra experimentální fyziky

Katedra experimentální fyziky zajištuje a garantuje výuku fyziky pro studenty fyzikálních a chemických oborů. Katedra se dělí na dvě oddělení, z nichž každé garantuje výuku jednoho studijního oboru. Pracovníci katedry také tvoří část Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií. Odborné zaměření katedry je orientováno na aplikovanou fyziku (nanotechnologie, Mössbauerova spektroskopie, mikroskopické techniky, optická analýza) a didaktiku fyziky.


Doplňující informace získáte na Portálu moderní fyziky.

Kontakty

 

Adresa

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Oddělení a pracoviště

Výuka cizích jazyků

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 27. 04. 2016, Milan Vůjtek