Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Obor fyzika (VPRO)

předseda vědecko-pedagogické rady oboru: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Katedra experimentální fyziky
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. – vedoucí katedry
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Katedra optiky
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – vedoucí katedry

Společná laboratoř optiky PřF UP a fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., Jr.

Katedra biofyziky
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 04. 2016, Jitka Mayerová