Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Obor biologie a ekologie (VPRO)

předseda vědecko-pedagogické rady oboru: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Katedra botaniky
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – vedoucí katedry
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. – vedoucí katedry
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.

Katedra buněčné biologie a genetiky
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. – vedoucí katedry
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

Katedra ekologie a životního prostředí
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – vedoucí katedry
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – vedoucí katedry
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 06. 2015, Jitka Mayerová