Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Sekretariát děkana

Věra Netuková
sekretářka děkana
tel.: 585 634 009, fax: 585 634 002
e-mail: secret@prfnw.upol.cz
centrální evidence smluv, evidence aut, vedení znaleckého deníku, evidence stížností

Silvie Polánková
sekretářka tajemnice
tel. 585 634 021
e-mail: silvie.polankova@upol.cz 
spisová služba (podatelna), evidence investičních akcí, pronájmy prostor externím zájemcům, nevýukové pronájmy pro UP, škodní události

Spisová služba

Podatelna

tel.: 585 634 018 (17. listopadu 12)
tel.: 585 634 993 (Šlechtitelů, Holice)

Úřední hodiny:
Po–Pá 9.00–11.00 a 13:30–14:00 (17. listopadu 12)
10:30–11:30 a 12:00–13:00 (Šlechtitelů, Holice)

Mgr. Lucie Matějíčková
vedoucí podatelny
t. č. na mateřské dovolené
e-mail: lucie.matejickova@upol.cz
správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

Renata Hanáková
pověřena zastupováním vedoucí podatelny
tel.: 585 634 019, 585 634 993
e-mail: renata.hanakova@upol.cz
správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

David Nejezchleb
administrativně správní pracovník
tel.: 585 634 018, 585 634 993
e-mail: david.nejezchleb@upol.cz
správa došlých a odchozích zásilek v digitální i analogové podobě
v elektronické spisové službě Magion

Archiv

Mgr. Marek Otava
archivář
tel.: 585 634 023
e-mail: marek.otava@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Jitka Mayerová