Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů

Agenda absolventů, fakultních škol, spolupráce se soukromým sektorem, Okno do praxe, PR, profesní poradenství, podpora hendikepovaným studentům, Hýčkejte svou alma mater, péče o zaměstnance, zajišťování exkurzí v prostorách PřF.

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 003, 739 249 066
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Mgr. Martina Šaradínová
redaktor, tiskový mluvčí
tel.: 585 634 004, 773 616 655
e-mail: martina.saradinova@upol.cz

Mgr. Magdaléna Ondrušáková
samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
tel.: 585 634 397
e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 07. 2016, Karel Sýkora