Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Děkanát

Sekretariát děkana

Věra Netuková
sekretářka děkana
tel.: 585 634 009, fax: 585 634 002
e-mail: secret@prfnw.upol.cz
centrální evidence smluv, evidence aut, vedení znaleckého deníku, evidence stížností

Oddělení projektové podpory

Ing. Michaela Holecová
vedoucí oddělení
t.č. na mateřské dovolené
tel.: 585 634 008
e-mail: michaela.holecova@upol.cz

Mgr. Lenka Copková
projektová manažerka, pověřena zastupováním vedoucí oddělení
tel.: 585 634 051
e-mail: lenka.copkova@upol.cz

Mgr. Alena Jarošová
projektová referentka
tel.: 585 634 011
e-mail: alena.jarosova@upol.cz 

Mgr. Eva Jungová
projektová manažerka
t.č. na mateřské dovolené
tel.: 585 634 011
e-mail: eva.jungova@upol.cz   

Mgr. et. Mgr. Jan Stoklasa, Ph.D.
analytik
tel.: 585 634 107
e-mail: jan.stoklasa@upol.cz    

Studijní oddělení

Adresa: 
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: 585 634 060

Časté dotazy

Úřední hodiny:

Po   9:00–11:00 hod., 13:30–14:30 hod.
Út    9:00–11:00 hod., 13:30–14:30 hod.
St    13:30–14:30 hod.
Čt    9:00–11:00 hod., 13:30–14:30 hod.

Nahoru

Mgr. Jiří Mazal
vedoucí studijního oddělení
přijímací řízení, stipendia
tel.: 585 634 010, e-mail: jiri.mazal@upol.cz

 

 

Referentky

Dana Gronychová
samostatný odborný referent pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí
tel.: 585 634 058, e-mail: dana.gronychova@upol.cz

Jana Faltýnková, DiS.
t.č. na mateřské dovolené
e-mail: jana.faltynkova@upol.cz

Jitka Hanzlíková
studijní agenda: studijní programy (všechny obory): Biologie, Biochemie, Specializace ve zdravotnictví
rigorózní řízení
archiv
tel.: 585 634 013, e-mail: jitka.hanzlikova@upol.cz

Mgr. Marcela Chytilová
studijní agenda učitelských kombinací, dvouoborové studium (prezenční i kombinovaná forma)
obor Aplikovaná informatika – kombinovaná forma
tel. 585 634 014, e-mail: marcela.chytilova@upol.cz 

Mgr. Martina Karásková
studijní agenda:
doktorské studijní programy vyjma Geografie
celoživotní vzdělávání
tel.: 585 634 012, e-mail: martina.karaskova@upol.cz

Bc. Pavlína Langerová
studijní agenda: studijní programy Matematika, Informatika
(prezenční forma)
tel.: 585 634 006, e-mail: pavlina.langerova@upol.cz


Jitka Mayerová
správce databáze STAG
akreditační řízení
administrace webových stránek fakulty
rezervace učeben
tel.: 585 634 149, e-mail: jitka.mayerova@upol.cz

Ludmila Mozgová
zástup po dobu nemoci Bc. Langerové
studijní agenda: studijní programy Matematika, Informatika
(prezenční forma)
tel.: 585 634 006, e-mail: ludmila.mozgova@upol.cz

Ing. Ivana Saitzová
studijní agenda: studijní programy (všechny obory): Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Chemie
tel.: 585 634 050, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz

Marcela Vykydalová
studijní agenda: studijní program Geografie:
bakalářský, navazující magisterský, doktorský
studijní program Geologie: bakalářský, navazující magisterský
koleje
tel.: 585 634 015, e-mail: marcela.vykydalova@upol.cz 

Nahoru

Oddělení pro vědu a výzkum

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: 585 634 060

Úřední hodiny:
v pracovních dnech denně 9,00–11,00 hodin

Mgr. Michaela Kratochvílová
referentka pro vědu a výzkum
tel.: 585 634 022, e-mail: michaela.kratochvilova@upol.cz

Ekonomické oddělení

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: 585 634 060

Ing. Dagmar Kopecká
vedoucí oddělení
evidence projektů
tel.: 585 634 054
e-mail: dagmar.kopecka@upol.cz

Hana Pořízková
objednávky a dodavatelské faktury
tel: 585 634 057
e-mail: hana.porizkova@upol.cz

Petra Hoffmanová
zahraniční cestovní příkazy
tel.: 585 634 056
e-mail: petra.hoffmanova@upol.cz

Petra Štecová
odběratelské faktury, zahraniční faktury
tel.: 585 634 053
e-mail: petra.stecova@upol.cz

Kateřina Drozdová
platby v rámci ČR, odběratelské faktury, proplácení CP na účet
tel.: 585634064
e-mail: katerina.drozdova@upol.cz

Věra Šebelová
evidence majetku
tel.: 585 634 052
e-mail: vera.sebelova@upol.cz

Hana Vrzalová
dodavatelské faktury
tel.: 585 634 078
e-mail: hana.vrzalova@upol.cz

Pokladna:
Marcela Houšťavová
tel.: 585 634 034
e-mail: marcela.houstavova@upol.cz

Úřední hodiny:
Po–Pá: 9:00–11:00 a 14:00–15:00

Personální a mzdové oddělení

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 003, 739 249 066, fax: 585 634 002
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Ivona Kristková
mzdová účetní
tel: 585 634 039
e-mail: ivona.kristkova@upol.cz

Libuše Pěčková
mzdová účetní
tel.: 585 634 033
e-mail: libuse.peckova@upol.cz 
 

Úřední hodiny personálních referentek:

Pondělí

9:00–11:00

14:00–16:30

Úterý

7:00–10:00

Středa

9:00–11:00

14:00–16:30

Čtvrtek

7:00–10:00

Mimo úřední hodiny pouze po telefonické domluvě.

Ing. Bc. Tea Pokorná (Pražáková)
personální referentka
tel: 585 634 059
e-mail: tea.pokorna@upol.cz
personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra botaniky, Laboratoř růstových regulátorů, Katedra zoologie, Katedra ekologie a životního prostředí, Katedra buněčné biologie a genetiky, Katedra geografie, Katedra geologie, Katedra geoinformatiky, Katedra rozvojových studií, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Kabinet cizích jazyků, Botanická zahrada, Děkanát a jeho oddělení

Mgr. Veronika Vašková
personální referentka
tel: 585 634 032
e-mail: veronika.vaskova@upol.cz
personální agenda PS, DPČ a DPP:
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Katedra algebry a geometrie, Katedra informatiky, Katedra experimentální fyziky, Katedra optiky, Společná laboratoř optiky, Katedra biofyziky, Katedra anorganické chemie, Katedra fyzikální chemie, Katedra analytické chemie, Katedra organické chemie, Katedra biochemie, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum popularizace vědy a výzkumu (Pevnost poznání)

Oddělení technické podpory

Ing. Michal Karták
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 076, mobil: 739 343 250
e-mail: michal.kartak@upol.cz

Bc. Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.
projektový referent
tel.: 585 634 775, 739 685 360
e-mail: jitka.brabcova@upol.cz

Vladimíra Gužiaková
odborná sekretářka zaměřená na technické záležitosti
t.č. na mateřské dovolené
tel.: 585 634 074, 585 634 999
e-mail: vladimira.guziakova@upol.cz

Milan Sigmund
stavební technik
tel.: 585 634 970
e-mail: milan.sigmund@upol.cz

Ing. Jana Nováková
technik realizace staveb
tel.: 585 634 074, 603 166 022
e-mail: jana.novakova1@upol.cz

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů

Agenda absolventů, fakultních škol, spolupráce se soukromým sektorem, Okno do praxe, PR, profesní poradenství, podpora hendikepovaným studentům, Hýčkejte svou alma mater, péče o zaměstnance, zajišťování exkurzí v prostorách PřF.

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
tel.: 585 634 003, 739 249 066
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Mgr. Martina Šaradínová
redaktor, tiskový mluvčí
tel.: 585 634 004, 773 616 655
e-mail: martina.saradinova@upol.cz

Mgr. Magdaléna Ondrušáková
samostatný odborný pracovník pro vnější vztahy
tel.: 585 634 397
e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz

Správa budov

Ing. Ondřej Kolář
vedoucí technik – areál Envelopa
tel.: 585 634 037, 777 775 737
e-mail: ondrej.kolar@upol.cz
řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie

Věra Holišová
vedoucí provozu – areál Envelopa a Holice
tel.: 585 634 038 (Envelopa), 585 634 932 (Holice), 733 690 766
e-mail: vera.holisova@upol.cz
řízení úklidu a ostrahy, provozní záležitosti, odpadové hospodářství, vozový park fakulty, údržba zeleně

Ladislav Huslar
vedoucí technik – areál Holice
tel.: 585 634 964, 734 188 945
e-mail: ladislav.huslar@upol.cz
řízení údržby, zodpovědnost za bezporuchový provoz, opravy a údržba objektů a technologických zařízení, reklamace, energie

Bc. Milan Labounek
referent správy budov – areál Holice
tel.: 585 634 911
e-mail: milan.labounek@upol.cz
nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů a přístupových systémů, přesměrování telefonních linek, zajišťování údržby a drobných oprav

Filip Zlámal
referent správy budov – areál Envelopa
tel.: 585 634 061, 775 902 489
e-mail: filip.zlamal@upol.cz
nákup materiálu na opravy a údržbu, agenda klíčů, přesměrování telefonních linek
parkovací karty (areál Envelopa a Holice)

Důležité kontakty:
Pohotovost údržba – areál Holice 739 544 869

VRÁTNICE:
17. listopadu 12 (hlavní budova): 585 634 060, 733 690 765
e-mail: vratnice_Envelopa@upol.cz
17. listopadu 50 (modrá budova “SLO”): 585 631 545
e-mail:  vratnice_SLO@upol.cz
17. listopadu 50A (červená budova “VLD”): 585 634 303
e-mail: vratnice_VLD@upol.cz
Šlechtitelů 27: 585 634 960, 737 391 909
e-mail: vratnice_Holice@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 01. 2016, Daniel Agnew