Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Vedení fakulty

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

Děkan
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
tel.: 585 634 001
e-mail: ivo.frebort@upol.cz
konzultační hodiny:
středa 9:00–11:00 v pracovně děkana
čtvrtek 9:00–11:00 v pracovně děkana

RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Předseda Akademického senátu PřF UP
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Telefon: 585 634 649
e-mail: jukl@inf.upol.cz

Proděkani

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.

Proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
tel.: 585 634 903, 585 634 901
e-mail: zdenek.dvorak@upol.cz

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
tel.: 585 634 286
e-mail: roman.kubinek@upol.cz
konzultační hodiny: Úterý 13:00–15:00 v pracovně 4.019

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
tel.: 585 634 641
e-mail: josef.molnar@upol.cz
konzultační hodiny: Pondělí 13:00–15:00 v pracovně 5.024

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Proděkan pro mezinárodní záležitosti
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
tel.: 585 634 255
e-mail: hradil@optics.upol.cz

Mgr. Petr Velecký, Ph.D.

Tajemník
Ing. Jana Zimová
tel.: 585 634 008, fax: 585 634 002
e-mail: tajemnik.prf@upol.cz    

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 01. 2015, Daniel Agnew