Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Vědecká rada

Složení Vědecké rady PřF UP 2014–2018

Fyzika:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.  
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.  
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.   
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.   
doc. RNDr. Jan Peřina Jr., Ph.D.

Matematika a informatika:
prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.      
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.  
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.  
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.  

Chemie:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.     
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.   
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.   
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.  
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.  
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.  
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.  

Biologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.  
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.  
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.    
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.    

Vědy o Zemi:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.   
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

 

Externí členové VR:

Fyzika:
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., FJFI ČVUT v Praze       
prof. Jan Řídký, CSc., FZÚ AV ČR v Praze
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., PřF OU v Ostravě          

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., PřF MU v Brně  
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., FSI VUT v Brně    
prof. RNDr Petr Jančar, CSc., FEI VŠB-TU v Ostravě

Chemie:
prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., ÚIACH AV ČR v Brně 
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,FCHT UP v Pardubicích        
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., PřF UK v Praze             

Biologie:
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR Olomouc 
prof. RNDr. Ing. Frant. Kocourek, CSc., VÚRV v Praze-Ruzyně 
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. ÚEB AV ČR v Praze

Vědy o Zemi:
doc. Ing. Jiří Horák, Dr., IG VŠB-TU v Ostravě 
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU Brno 
doc. Ing. Petr Rapant, CSc., IG VŠB-TU v Ostravě    

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 12. 2015, Karel Sýkora