Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního oddělení. (Čl. 14 Statutu Přírodovědecké fakulty UP.)

Členové Kolegia děkana PřF UP

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. – děkan
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – předseda akademického senátu
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti, statutární zástupce děkana
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – proděkan pro mezinárodní záležitosti
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Ing. Jana Zimová – tajemník
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 01. 2017, Jitka Mayerová