Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Akce pro školy a veřejnost

Poznávejte Přírodu!

Poznávejte Přírodu!

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2016/2017

Brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi řazenými chronologicky, jak probíhají během akademického roku 2016–2017, a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi.

Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf.

Pevnost poznání – program pro základní a střední školy

V únoru bylo otevřeno v Olomouci nové science centrum Pevnost poznání, ve kterém nabízí Univerzita Palackého školním třídám atraktivní vzdělávací programy i popularizační přednášky univerzitních pedagogů.

Informace o akcích pořádaných Pevností poznání, jako jsou Dětská univerzita, Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců apod. a možnost rezervace termínů jsou zveřejněny na www.pevnostpoznani.cz.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 10. 2016, Jitka Mayerová