Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky

Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné. Vhodnost vašeho oboru prosím konzultujte.

Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D.

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education (IIE).

Obsah grantu

Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu PhD. Stipendium pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity.

Požadavky

 • Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek.
 • Vynikající studijní výsledky během vysokoškolského studia.
 • Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 237 (580) bodů.
 • Složení zkoušky GRE General Test (případně také GRE Subject Test) není vyžadováno v době uzávěrky, ale úspěšní uchazeči musí zkoušku složit do doby přijímacích řízení na univerzitách.

Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo Vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte prosím naše poradenské centrum, kde najdete další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo naše programy.

Přihláška

Přihlášku pro toto stipendium je třeba podat ONLINE!

Na stránce https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k . Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise po úplném vyplnění. Přihláška je opatřena detailními instrukcemi. Věnujte jim prosím důkladnou pozornost!

S přihláškou je třeba dodat:

 • Kopii diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků či kopií indexu. Lze zaslat poštou.
 • Vyplněný formulář "Report on Proficiency in English" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou.
 • Podepsaný formulář "Signature Form" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou.
 • Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a e-mailem. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou.
 • Tři doporučující dopisy (viz opět oddíl Supplemental Forms v elekronické přihlášce). Doporučení musí přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od posuzovatelů nebo jako součást elektronické přihlášky.
 • Výsledek standardizované jazykové zkoušky TOEFL.
 • Formulář "Transcript Release Form" vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole.
 • Formulář "Medical History" není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je 1. srpna pro studium začínající o rok později.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které nevyhovují náročným kritériím tohoto programu. Některé přihlášky mohou být následně zařazeny do programu Fubrightovo stipendium pro (post)graduální studium. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Toto kolo probíhá formou výběrového řízení (interview). Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise.

Fulbrightova komise může nominovat 2 kandidáty. Finální výběr probíhá v USA. Celkově je program určen pro 25 studentů z celého světa.

O konečném výsledku bude rozhodnuto do 15. října.

Pro získání stipendia jsou nejdůležitější studijní výsledky, odborné aktivity, kvalita předloženého záměru a výsledky požadovaných testů.

Umisťování na univerzity

Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. IIE bude úzce spolupracovat s Fulbrightovou komisí, a stipendistou, aby bylo zajištěno optimální umístění na americkou univerzitu. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity.