AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Kód studijního programu

Název studijního programu

Kód studijního oboru (KKOV)

Název studijního oboru

Standardní doba studia v  akademických rocích / Forma studia

Platnost akreditace

B

M,N (R)

P

FS

B1101

Matematika

1103R018

Matematika a její aplikace

3

 

P

31.05.2018

 

 

1101R006

Deskriptivní geometrie

3*

 

 

PK

31.12.2020

 

 

1101R008

Diskrétní matematika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1101R016

Matematika

3*

 

 

PK

31.12.2020

B1103

Aplikovaná matematika

1103R040

Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

3

 

 

P

31.05.2021

 

 

1103R007

Aplikovaná statistika

3

 

 

P

01.11.2023

B1201

Geologie

1201R016

Environmentální geologie

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1201R020

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

3*

 

 

P

31.08.2018

B1301

Geografie

1302R009

Geoinformatika a geografie

3

 

 

P

31.12.2021

 

 

1301R005

Geografie

3*

 

 

PK

31.08.2019

 

 

6702R004

Mezinárodní rozvojová studia

3

 

 

P

31.08.2019

 

 

1301R025

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

3

 

 

P

01.11.2017

 

 

1301R012

Regionální geografie

3

 

 

P

01.11.2023

B1406

Biochemie

1406R002

Biochemie

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1802R026

Bioinformatika

3

 

 

P

31.05.2024

 

 

1406R012

Biotechnologie a genové inženýrství

3

 

 

P

31.07.2017

B1407

Chemie

1407R001

Aplikovaná chemie

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1407R005

Chemie

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1407R006

Chemie pro víceoborové studium

3*

 

 

P

31.12.2020

 

 

1407R024

Bioorganická chemie a chemická biologie

3

 

 

P

31.08.2020

1407R022

Bioanorganická chemie

3

P

31.05.2022

 

 

1407R023

Nanomateriálová chemie

3

 

 

P

31.05.2024

B1501

Biologie

1501R027

Biologie a ekologie

3

 

 

P

31.05.2020

 

 

1501R001

Biologie

3*

 

 

P

31.12.2020

 

 

1515R004

Molekulární a buněčná biologie

3

 

 

P

01.11.2023

 

 

1501R019

Experimentální biologie

3

 

 

P

31.05.2024

B1601

Ekologie a ochrana prostředí

1601R005

Ekologie a ochrana životního prostředí

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1603R006

Biologie a environmentální výchova

3*

 

 

P

31.12.2021

B1701

Fyzika

1701R029

Optika a optoelektronika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1702R001

Aplikovaná fyzika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1702R005

Biofyzika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1701R052

Molekulární biofyzika

3

 

 

P

01.11.2023

 

 

1701R027

Obecná fyzika a matematická fyzika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1701R003

Fyzika

3*

 

 

P

31.12.2020

 

 

3942R001

Nanotechnologie

3

 

 

P

31.08.2019

 

 

1701R054

Digitální a přístrojová optika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1701R055

Počítačová fyzika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1701R030

Přístrojová fyzika

3

 

 

P

31.12.2020

B1801

Informatika

1801R001

Informatika

3

 

 

P

31.12.2020

 

 

1801R030

Informatika pro vzdělávání

3*

 

 

P

31.08.2018

 

 

1802R001

Aplikovaná informatika

3

 

 

PK

01.11.2017

B5345

Specializace ve zdravotnictví

5345R008

Optometrie

3

 

 

P

31.12.2022

N1101

Matematika

1101T008

Diskrétní matematika

 

2 (R)

 

P

01.11.2019

 

 

1103T018

Matematika a její aplikace

 

2 (R)

 

P

31.12.2022

 

 

7504T045

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

 

2* (R)

 

PK

31.12.2021

 

 

7504T324

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (jednooborové)

 

2

 

K

31.12.2021

 

 

7504T089

Učitelství matematiky pro střední školy

 

2* (R)

 

PK

31.12.2021

 

 

7504T323

Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové)

 

2

 

K

31.12.2021

N1101

Mathematics

1103T018

Applied Mathematics

 

2 (R)

 

PA

31.12.2022

N1103

Aplikovaná matematika

1103T002

Aplikace matematiky v ekonomii

 

2 (R)

 

P

31.08.2019

N1201

Geologie

7504T060

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

 

2* (R)

 

P

31.12.2021

1201T016

Environmentální geologie

2 (R)

P

31.12.2020

N1301

Geografie

1302T010

Geoinformatika

 

2 (R)

 

P

31.12.2021

 

 

6702T004

Mezinárodní rozvojová studia

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1301T012

Regionální geografie

 

2

 

P

01.11.2023

 

 

7504T059

Učitelství geografie pro střední školy

 

2* (R)

 

PK

31.12.2021

N1301

Geography

6702T004

International Development Studies

 

2

 

PA

01.11.2023

 

 

3913T002

Foresight for Environment and Development

 

2

 

PA

31.08.2020

N1406

Biochemie

1406T002

Biochemie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1802T026

Bioinformatika

 

2 (R)

 

P

31.05.2024

 

 

1406T012

Biotechnologie a genové inženýrství

 

2

 

P

31.07.2017

N1406

Biochemistry

1406T002

Biochemistry

 

2 (R)

 

PA

01.11.2023

 

 

1406T012

Biotechnology and Genetic Engineering

 

2

 

PA

31.07.2017

N1407

Chemie

1401T002

Anorganická chemie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1402T001

Organická chemie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1403T001

Analytická chemie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1404T001

Fyzikální chemie2

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1407T007

Materiálová chemie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

1407T024

Bioorganická chemie a chemická biologie

2 (R)

P

31.08.2020

 

 

1407T022

Bioanorganická chemie

 

2

 

P

31.05.2022

 

 

7504T075

Učitelství chemie pro střední školy

 

2* (R)

 

P

31.12.2021

N1407

Chemistry

1407T007

Material Chemistry

 

2 (R)

 

PA

01.11.2023

N1501

Biologie

1507T004

Botanika

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1501T004

Hydrobiologie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1515T004

Molekulární a buněčná biologie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

7504T029

Učitelství biologie pro střední školy

 

2* (R)

 

P

31.12.2021

 

 

1502T003

Zoologie

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1501T019

Experimentální biologie

 

2 (R)

 

P

31.12.2023

 

 

1501T029

Experimentální biologie rostlin

 

2 (R)

 

P

31.05.2024

N1501

Biology

1501T032

Plant Biology

 

2

 

PA

01.11.2023

N1601

Ekologie a ochrana prostředí

1601T005

Ekologie a ochrana životního prostředí

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1604T005

Ochrana a tvorba krajiny

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

7504T322

Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

 

2*

 

P

31.12.2021

N1601

Ecology and Environmental Protection

1603T002

Ecology

 

2

 

PA

01.11.2023

N1701

Fyzika

1701T029

Optika a optoelektronika

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1702T001

Aplikovaná fyzika

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

3942T001

Nanotechnologie

 

2

 

P

31.12.2020

 

 

1702T005

Biofyzika

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1701T052

Molekulární biofyzika

 

2 (R)

 

P

01.11.2023

 

 

1701T027

Obecná fyzika a matematická fyzika

 

2 (R)

 

P

31.05.2018

 

 

1701T054

Digitální a přístrojová optika

 

2 (R)

 

P

31.07.2019

 

 

7504T055

Učitelství fyziky pro střední školy

 

2* (R)

 

PK

31.12.2021

N1701

Physics

3942T001

Nanotechnology

 

2

 

PA

31.12.2020

N1801

Informatika

1801T001

Informatika

 

2 (R)

 

P

31.12.2019

 

 

1802T001

Aplikovaná informatika

 

2

 

P

31.12.2021

 

 

7504T077

Učitelství informatiky pro střední školy

 

2*

 

P

31.12.2021

N5345

Specializace ve zdravotnictví

5345T008

Optometrie

 

2

 

P

01.11.2021

P1102

Matematika

7501V004

Didaktika matematiky

 

 

4

PK

01.03.2018

 

 

1101V003

Algebra a geometrie4

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1101V014

Matematická analýza4

 

 

4

PK

31.12.2020

P1102

Mathematics

1101V003

Algebra and Geometry4

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1101V014

Mathematical Analysis4

 

 

4

PKA

31.12.2020

P1104

Aplikovaná matematika

1103V004

Aplikovaná matematika4

 

 

4

PK

31.12.2020

P1104

Applied Mathematics

1103V004

Applied Mathematics4

 

 

4

PKA

31.12.2020

P1203

Geologie

1201V022

Geologické vědy

 

 

4

PK

01.11.2019

P1203

Geology

1201V022

Geological Sciences

 

 

4

PKA

01.11.2019

P1314

Geografie

1302V011

Geoinformatika a kartografie

 

 

4

PK

31.08.2019

 

 

6702V004

Mezinárodní rozvojová studia

 

 

4

PK

31.05.2022

P1314

Geography

1302V011

Geoinformatics and Cartography

 

 

4

PKA

31.08.2019

 

 

6702V004

International Development Studies

 

 

4

PKA

31.05.2022

P1416

Biochemie

1406V002

Biochemie

 

 

4

PK

31.12.2020

P1416

Biochemistry

1406V002

Biochemistry

 

 

4

PKA

31.12.2020

P1417

Chemie

1401V002

Anorganická chemie

 

 

4

PK

31.12.2020

1403V001

Analytická chemie3,9

4

PK

31.12.2020

 

 

1404V001

Fyzikální chemie2

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1402V001

Organická chemie

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1407V018

Didaktika chemie

 

 

4

PK

01.11.2019

P1417

Chemistry

1401V002

Inorganic Chemistry

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1403V001

Analytical Chemistry3,9

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1404V001

Physical Chemistry2

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1402V001

Organic Chemistry

 

 

4

PKA

31.12.2020

P1527

Biologie

1502V003

Zoologie

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1507V004

Botanika5,6,7

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1515V004

Molekulární a buněčná biologie

 

 

4

PK

31.05.2018

 

 

1501V019

Experimentální biologie

 

 

4

PK

01.11.2019

P1527

Biology

1502V003

Zoology

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1507V004

Botany5,6,7

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1515V004

Molecular and Cell Biology

 

 

4

PKA

31.05.2018

 

 

1501V019

Experimental Biology

 

 

4

PKA

01.11.2019

P1606

Ekologie a ochrana prostředí

1603V002

Ekologie8

 

 

4

PK

31.08.2019

P1606

Ecology and Environmental Protection

1603V002

Ecology8

 

 

4

PKA

31.08.2019

P1703

Fyzika

1702V005

Biofyzika1

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1701V029

Optika a optoelektronika1,10

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1701V027

Obecná fyzika a matematická fyzika1

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1702V001

Aplikovaná fyzika1

 

 

4

PK

31.12.2020

 

 

1701V047

Didaktika fyziky

 

 

4

PK

31.05.2020

P1703

Physics

1702V005

Biophysics1

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1701V029

Optics and Optoelectronics1,10

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1701V027

General Physics and Mathematical Physics1

 

 

4

PKA

31.12.2020

 

 

1702V001

Applied Physics1

 

 

4

PKA

31.12.2020

P1805

Informatika

1801V001

Informatika

 

 

4

PK

31.08.2019

P1805

Computer Science

1801V001

Computer Science

 

 

4

PKA

31.08.2019

 

Dobíhající akreditované studijní programy, na které již nejsou dále přijímáni studenti

B1103

Aplikovaná matematika

6207R008

Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví

3

 

 

P

31.10.2017

 

 

6207R017

Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví

3

 

 

P

31.10.2017

B1407

Chemie

1407R003

Ekochemie

3

 

 

P

31.10.2018

 

 

1407R017

Bioorganická chemie

3

 

 

P

31.10.2017

 

 

1603R001

Biologie v ochraně životního prostředí

3*

 

 

P

31.10.2019

N1103

Aplikovaná matematika

1103T013

Matematické a počítačové modelování

 

2 (R)

 

P

31.10.2018

N1407

Chemie

1407T017

Bioorganická chemie

 

2

 

P

31.10.2017

 

 

2805T003

Chemie životního prostředí

 

2 (R)

 

P

31.10.2019

N1601

Ekologie a ochrana prostředí

1604T006

Ochrana a tvorba životního prostředí

 

2 (R)

 

P

31.10.2019

 

 

7504T030

Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

 

2*

 

P

31.10.2019

N1501

Biologie

1511T002

Fyziologie rostlin

 

2 (R)

 

P

31.10.2020

N1801

Informatika

7504T159

Učitelství výpočetní techniky pro střední školy

 

2*

 

P

31.10.2019

P1101

Matematika

7501V004

Didaktika matematiky

 

 

3

PK

31.10.2017

P1701

Fyzika

1702V047

Didaktika fyziky

 

 

3

PK

31.10.2017

 

 

 

 *

dvouoborové studium

 

Obory, u kterých je žádost o prodloužení akreditace v řízení na akreditační komisi

 

Obory, na které nejsou přijímáni studenti a u kterých se neplánuje prodloužení akreditace

B

Bakalářský studijní program

M

Magisterský studijní program

N

Navazující magisterský studijní program

P

Doktorský studijní program

FS

Forma studia: P – prezenční, K – kombinovaná

A

Výuka v anglickém jazyce

(R)

Akreditace pro rigorózní řízení (RNDr.)

1

společné uskutečňování s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

2

společné uskutečňování s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v.v.i.

3

společné uskutečňování s Ústavem analytické chemie Akademie věd ČR, v.v.i.

4

společné uskutečňování s Matematickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

5

společné uskutečňování s Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

6

společné uskutečňování s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

7

společné uskutečňování s Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

8

společné uskutečňování s Biologickým centrem Akademie věd ČR, v.v.i.

9

společné uskutečňování s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

10

společné uskutečňování s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i